Xu hướng công nghệ

Trung tâm dịch vụ Contact Center thế hệ mới - ''vũ khí'' tối ưu chinh phục trải nghiệm khách hàng
16/08/2023 Trung tâm dịch vụ Contact Center thế hệ mới - ''vũ khí'' tối ưu chinh phục trải nghiệm khách hàng

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng là bộ phận chịu trách nhiệm quản lý các tương tác của khách hàng trên tất cả các kênh, thường sử dụng hệ thống liên lạc tự động...

Cách phòng chống mã độc ransomware cho doanh nghiệp chuyển đổi số
12/07/2023 Cách phòng chống mã độc ransomware cho doanh nghiệp chuyển đổi số

Các doanh nghiệp chuyển đổi số như là một phương pháp tất yếu để tối ưu nguồn lực và mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo rất nhiều nguy cơ tiềm tàng từ các đối...