Chuyển tới nội dung

Chủ đề: hóa đơn điện tử


Hóa đơn điện tử có mã xác thực là gì? Điểm khác biệt so với hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực là hai loại hóa đơn điện tử đang được sử dụng tại Việt Nam. Hai loại hóa đơn này đều thực hiện chức năng lập – xuất hóa đơn, tập hợp và quản lý dữ liệu bán hàng. Về hóa đơn điện tử, CMC TS đã đưa các khái niệm và đặc điểm rất rõ ràng trong các bài viết trước. Do vậy, trong phạm vi bài viết hôm nay, CMC TS sẽ tiếp tục làm rõ khái niệm hóa đơn điện tử có mã xác thực, giúp các doanh nghiệp nắm rõ để có thể lựa chọn triển khai một cách chính xác, phù hợp.