Chuyển tới nội dung

Chủ đề: covid-19


Chuyển đổi số: Giải pháp sống còn cho doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19

Covid-19 kể từ khi xuất hiện cho đến nay đã có nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Không ít doanh nghiệp rơi vào thời điểm khó khăn kéo dài, nhiều hoạt động sản xuất – kinh doanh bị đình trệ, thậm chí không trụ vững dẫn đến phá sản. Trước bối cảnh ấy, cụm từ “Chuyển đổi số” được nhắc đến ngày càng nhiều và dần trở thành mục tiêu “sống còn” của hầu hết các doanh nghiệp.

Thời của nhà máy thông minh

Các doanh nghiệp sản xuất toàn cầu đang chạy đua để hòa mình vào làn sóng của xu hướng chuyển đổi số nhằm phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Tại Việt Nam, nhiều nhà máy vẫn đang đi tìm câu trả lời cho việc chuyển mình, hướng tới nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.