Chuyển tới nội dung

Quan điểm của Tổng Cục Thuế về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử

21-10-2020
Trước những quy định có phần khác nhau về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Luật quản lý thuế sửa đổi Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14, Tổng cục thuế đã nêu quan điểm và định hướng thực hiện cho doanh nghiệp.

1. Hiểu thế nào cho đúng về quy định thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử?

Thứ nhất, Tại Khoản 2, Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2018 quy định: “Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020”.

Thứ hai, Khoản 3 và 4 Điều 26, Thông tư  68/2019/TT-BTC hướng dẫn hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử của Bộ Tài Chính cũng quy định:

“Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu tại Khoản 2 Điều này hết hiệu lực thi hành”

Hai quy định trên đã thể hiện tính nhất trí cao của Chính Phủ và Bộ tài chính trong lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, khuyến khích 100% đơn vị kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử từ thời điểm 1/11/2020 theo Nghị định 119 và Thông tư 68.

Thứ ba, Chương X Luật quản lý thuế 2019 quy định về việc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử với một số nội dung tương tự như đã quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, tại Điều 151 quy định về hiệu lực thi hành của Luật này có nêu: Những nội dung về hóa đơn, chứng từ điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện những quy định về hóa đơn điện tử tại Luật này trước ngày 01/7/2022.

Có thể thấy, Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Luật Quản lý thuế 2019 quy định có phần khác nhau về thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, xét về tổng thể, các quy định này lại không hề chồng chéo nhau. Quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 được hiểu là quy định chung dành cho hóa đơn, chứng từ điện tử nói chung, bao gồm: hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng.

Mặt khác, Luật Quản lý thuế 2019 cũng khuyến khích thực hiện những quy định về hóa đơn điện tử tại Luật này trước ngày 01/7/2022

2. Quan điểm của Tổng cục Thuế về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử

Trước những băn khoăn của người nộp thuế về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục thuế đã có nhiều công văn phản hồi và định hướng thực hiện cho doanh nghiệp như:

  • Công văn số 2576/TCT-CS ngày 23/6/2020 trả lời CN Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử. Xem chi tiết công văn tại đây
  • Công văn số 2577/TCT-CS ngày 23/6/2020 trả lời Tổng công ty Lương thực Miền Nam về hóa đơn. Xem chi tiết công văn tại đây
  • Công văn số 2578/TCT-CS ngày 23/6/2020 trả lời Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức về hoa đơn. Chi tiết công văn tại ảnh bên dưới:

Qua các công văn trên của Tổng cục thuế, có thể thấy quan điểm của Tổng cục thuế là khuyến khích doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP kể từ ngày 1/11/2020 để nhận lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp. Do đó, trước khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì các đơn vị kinh doanh hoàn toàn yên tâm triển khai hóa đơn điện tử theo lộ trình đã được quy định tai Nghị định này.

Hiện nay, hơn 400,000 Doanh nghiệp áp dụng sớm hóa đơn điện tử đã nhận được lợi ích thiết thực như:

  • Tối ưu hóa các công việc liên quan đến hóa đơn: Sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp doanh nghiệp xóa bỏ quy trình viết tay hóa đơn, rút ngắn thời gian cho việc phát hành, xử lý và quản lý hóa đơn,…
  • Có cơ hội làm quen với những quy định, quy trình mới về hóa đơn điện tử
  • Xu thế chuyển đổi số: Kế toán, tài chính cần tối ưu các công việc, quy trình
  • Thúc đẩy nhanh quy trình kinh doanh và quá trình thanh toán của khách hàng
  • Tạo ấn tượng về sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng và đối tác

Hi vọng rằng những thông tin trên đây sẽ giúp các doanh nghiệp tháo gỡ được vướng mắc về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử.

68 bầu chọn / trung bình: 0