Chuyển tới nội dung

Người lao động được ký hợp đồng điện tử từ năm 2021

20-10-2020
Hợp đồng lao động có nhiều thay đổi từ 1/1/2021 với sự công nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử. Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 sẽ ghi nhận thêm hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Ưu, nhược điểm của việc ký kết hợp đồng điện tử? Các văn bản pháp lý liên quan phải điều chỉnh thế nào khi giao kết hợp đồng điện tử được công nhận?

Từ 01/01/2021 giao kết hợp đồng lao động có nhiều thay đổi với sự công nhận của hình thức hợp đồng lao động điện tử.

77 bầu chọn / trung bình: 0