Chuyển tới nội dung

Giải pháp nhà máy thông minh

Trong các doanh nghiệp sản xuất thông thường, hoạt động sản xuất chủ yếu được vận hành bởi công nhân. Điều đó mang lại nhiều bất lợi:

  • Về nhân lực: cần nhiều nhân lực, mất nhiều công sức đào tạo cho công nhân và rất khó xử lý trong trường hợp thiếu nhân lực, nghỉ lễ tết, nghỉ ốm…
  • Về quy trình sản xuất: quy trình ngắt quãng, mất nhiều thời gian chuyển đổi giữa các công đoạn.
  • Về quản lý & báo cáo: quản lý và sắp xếp luân chuyển hàng tồn kho theo thời gian thực rất khó khăn, thông tin báo cáo không được chi tiết và chính xác…
  • Về thời gian: quản lý thiếu hiệu quả dẫn đến tiêu tốn nhiều thời gian
  • Về an toàn: tồn tại nhiều rủi ro, lo ngại về an toàn lao động

Công nghệ còn tạo ra cho con người các công cụ thu thập và phân tích dữ liệu (Data Analytics), tối ưu hóa quy trình một cách chính xác và hiệu quả. Từ đó, hoạt động quản lý sản xuất và chất lượng sản xuất cũng được cải thiện vượt bậc.Và tất cả những công nghệ sản xuất tối ưu và hiện đại mà doanh nghiệp cần đã được tích hợp đầy đủ trong các giải pháp nhà máy thông minh (Smart Factory) cho toàn bộ quá trình sản xuất.