Chuyển tới nội dung

Danh sách 25 tổ chức cung cấp đã tham gia đánh giá, phối hợp cục Thuế TP.Hà Nội triển khai Hóa đơn điện tử trên địa bàn

28-01-2020
Sản phẩm C-Invoice của CMC TS đồng hành cùng Cục Thuế Hà Nội triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn

Ngày 13/12/2019, Tổng Cục Thuế đã công bố danh sách 25 tổ chức đủ điều kiện triển khai HĐĐT trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, có 8 đơn vị đã hoàn thành các thủ tục đánh giá và được Tổng Cục Thuế khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ HĐĐT do 8 đơn vị cung cấp. 13 đơn vị còn lại chưa đáp ứng đầy đủ thông tư 68/2019/TT-BTC (chính thức có hiệu lực từ 14/11/2019) và các tiêu chí do Cục Thuế TP Hà Nội đã thông báo.

Phần mềm Hóa đơn điện tử C-Invoice tự hào là đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện thông tư 68/2019/TT-BTC và các tiêu chí của Cục Thuế TP Hà Nội đưa ra, là dịch vụ được Cục Thuế Hà Nội khuyên dùng.

Nguồn: http://hanoi.gdt.gov.vn/

80 bầu chọn / trung bình: 0